bygga innertak
bygga innertak
bygga innertak
bygga innertak

Att bygga innertakNär man ska bygga innertak kan man välja mellan olika slags tak och därmed också olika material att bygga innertaket av.

ATT BYGGA INNERTAKET

Hur du ska sätta upp ditt tak beror på vad det är för underlag du ska fästa mot samt vad det är för tak du ska sätta upp. Vanligen monteras ett innertak på reglar eller läkt. Om du ska montera taket på läkt mot ett betongtak i till exempel en källare kan det behövas en diffusionsspärr, en luftspalt, om betongtaket inte är helt torrt. Nedan finns en kort beskrivning av hur man bygger innertak av olika slag, och en kort beskrivning om hur de sätts upp.

OLIKA SLAGS TAK

BYGGA INNERTAK AV GIPSSKIVOR
Gipsskivor som innertak har en viktig fördel – gipsskivor brinner inte och har därför en bättre brandisolerande funktion. Det finns gipsskivor i olika mått och format som är speciellt anpassade för att användas till just innertak. Gipskivorna fästs med gipsskruvar i reglar i taket. Skruvhålen och skarvarna spacklas, ofta även med hjälp av glasfiberväv, innan innertaket målas. Innertak av gips ger en ljuddämpande och slät takyta som är enkel och tacksam att rolla med takfärg.
 
BYGGA INNERTAK AV SPÄNNTAK
Spänntak är en gammal teknik att sätta upp, eller bygga innertak. Spänntak kan vara ett innertak av papp eller av väv. Att sätta upp ett spänntak av papp innebär kortfattat att man spänner upp våder av tunt papper på reglar, som sedan målas. Ett spänntak av väv går att få nästan helt utan sömmar, beroende på vilken form ett rum har. Ett spänntak kan ge ett rum en klassisk takyta. Kostnaden för spänntak är oftast lägre än för ett gipstak, och inte svårare än något annat ytskikt att sätta upp.

BYGGA INNERTAK AV TRÄSKIVOR
Det finns spån- och träskivor i olika storlekar som är specialanpassade för att bli innertak. Vissa skivor är gjorda att imitera till exempel träpanel. En del av dessa skivor säljs färdiglackade, ofta i vit färg.

Träbaserade skivor är större i storleken än brädor, vilket innebär att det är färre antal skivor att skruva upp. Skivorna monteras med skruv på reglar, ungefär som gipsskivor.

BYGGA INNERTAK AV TRÄPANEL
Att sätta träpanel i taket är både en vacker och vanlig lösning. Du kan välja mellan spontade brädor eller någon annan panel. Spontade brädor innebär att brädorna hakar i varandra och det därför inte blir någon glipa mellan brädorna. Önskas glipor ska inga spontade brädor användas och vice versa. Precis som gipsskivor så fästs träpanel i reglar i taket, men här används inte gipsskruv utan innertak av träpanel fästes med dyckert istället.

Genom att kvistlacka, grundmåla och ytmåla minst en gång innan du spikar upp panelen i taket så underlättas målningsarbetet och du riskerar inte att det blir glipor i färgen när panelen torkar. Ytmåla en sista gång till när taket är på plats för bästa resultat.

TAKLISTER

Det finns många olika lister att välja mellan för att dölja skarven mellan tak och vägg. Lister säljs i löpmeter och finns att köpa antingen trävita eller färglackade, då oftast vita. Det finns även lister som tillverkats i plast. För att för att såga snygga hörn i fyrtiofem graders vinkel använder du lättast en geringssåg. Trälister fästs bäst med hjälp av dyckert, medan plastlister monteras med hjälp av speciella beslag. Om det uppstår glipor mellan lister och tak kan de döljas med fogmassa, som enkelt appliceras med patronspruta.

BELYSNING

Vilken typ av belysning du vill ha i ditt innertak kan vara bra att ta hänsyn till innan du påbörjar arbetet. Om du till exempel vill ha spotlights i taket, så förbereder man helst för det i samband med bygget. Belysningen är viktig för hur du vill att rummet ska uppfattas, ska det vara arbetsbelysning, mysbelysning eller vilka är dina önskemål? Ta en funderare innan du sätter igång.

LYCKA TILL!